Zásady ochrany osobních údajů

1. Všeobecné podmínky.

Platformu Nabidkydnes.cz vyvíjí skupina Prospecto group JSC. Naším hlavním cílem je pomoci uživatelům rychle a snadno najít nejnovější nabídky ve svém městě. Uživatelé mohou navštívit webovou stránku s vědomím, že jejich osobní údaje jsou plně chráněny. Vygenerované informace používáme hlavně pro statistické účely. To nám umožňuje průběžně optimalizovat a upravovat stránky podle požadavků a zájmů uživatelů.

Kategorie osobních údajů, které shromažďuje a zpracovává Nabidkydnes.cz
Nabidkydnes.cz ve svém postavení jako správce osobních údajů zpracovává pouze ty osobní údaje svých UŽIVATELŮ, o kterých tyto osoby jako fyzické osoby byly výslovně informovány nebo dále vyjádřily svou ochotu a poskytly svůj informovaný souhlas.
Nabidkydnes.cz shromažďuje a zpracovává pouze osobní údaje takzvaného "Normálního" typu v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (PDPA)
Nabidkydnes.cz neshromažďuje a nezpracovává tzv. "Citlivé osobní údaje"
Shromažďování informací
Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich webových stránkách, při přihlášení k funkci "Odběru e-mailových upozornění", když se přihlásíte a/nebo odhlásíte na/ze svého účtu. Kolekce může obsahovat: jméno, e-mailovou adresu, pohlaví, telefonní číslo, adresu, geografické umístění, datum narození, chování uživatele na stránce, IP adresu.
Kromě toho jsou informace z vašeho počítače a prohlížeče automaticky přijaty a uloženy, včetně IP adresy a stránky, kterou jste požadovali načíst.
Při návštěvě a interakci s libovolnou z našich služeb také můžeme o vás pozorovat určité informace. Tyto informace zahrnují funkce, které používáte; odkazy, které následujete; často používané vyhledávací dotazy; a jak interagujete s našimi dalšími službami.
Další informace, které můžeme obdržet, jsou také jakýkoliv obsah, publikovaný prostřednictvím Nabidkydnes.cz. To může zahrnovat: názory, recenze a doporučení, sdílení na sociálních sítích nebo odpovědi v dotaznících, umístěných na Nabidkydnes.cz.
Transparentnost a zkušenost s Používáním osobních údajů stránky Nabidkydnes.cz
Nabidkydnes.cz poskytuje veřejnou službu, přístupnou všem. Vše, co poskytujeme našemu publiku, má za cíl zvýšit přidanou hodnotu pro každého uživatele našich webových stránek.
Více přizpůsobené služby z Nabidkydnes.cz
Náš dojem je takový, že čím více o vás víme, tím více osobních zkušeností uživatelů získáte při surfování na našich webových stránkách.
To zahrnuje:
Přístup k obsahu, doporučenému pro vás;
Přístup k obsahu, vzhledem k vaší poloze;
Garance, že získáte obsah, relevantní pro váš věk.
Co zahrnují naše Zásady ochrany osobních údajů?
Naše Zásady ochrany osobních údajů zahrnují veškeré informace, týkající se přijímání, zpracování a uchovávání osobních údajů.
Transparentnost - vždy vysvětlíme, jaké informace jsou u nás vyžadovány a ukládány . Data shromažďujeme a zpracováváme výhradně za účelem:
Poskytování lepší služby;
Zvyšování efektivity z používání našich služeb;
Garantování, že naše povinnosti odpovídají potřebám zákazníků.
Volba – záleží na vás, jak využíváte služby, které poskytujeme. Všechny údaje můžete kdykoliv smazat.
Důvěra – vaše důvěra je pro nás velmi důležitá, vaše data jsou uložena přísným a bezpečným způsobem. Kromě toho neposkytujeme žádné údaje ani neověřeným partnerům, ani externím zdrojům.
K čemu slouží vaše osobní údaje?
Jak využíváme informace, které shromažďujeme, částečně závisí na: službách, které používáte, způsobu, jakým je používáte, a vašim preferencím, které se s námi sdílíte. Níže jsou uvedeny konkrétní účely, pro které jsou shromažďované informace používány.
Pro účely výzkumu a vývoje
Vždy jsme hledali způsoby, jak učinit naše služby pro naše uživatele chytřejší, rychlejší, bezpečnější, integrovanější a prospěšnější. Používáme kolektivní metody, abychom pochopili, jak lidé používají naše on-line služby, k adresování poruch a také k identifikaci trendů, použití, obchodních modelů a oblastí pro rozšíření a zlepšování našich služeb. Než implementujeme novou funkci, testujeme ji a analyzujeme i tím, že zapojíme část našich uživatelů.
Služba "Upozornění e-mailem"
je osobní oznámení, prostřednictvím vašeho vlastního e-mailu, o nejnovějších propagačních digitálních brožurách z internetu nebo místních značek.
Data, která shromažďujeme, zahrnují následující: jména, e-mail, pohlaví, město. Sbírkou výše uvedených údajů se zaměřujeme se na přizpůsobení služeb. To zahrnuje:
Upozornění e-mailem na všechny nově dostupné propagační brožury;
Upozornění e-mailem na nové propagační nabídky vybraných značek;
Upozornění e-mailem o všech změnách, ke kterým došlo v souvislosti s funkcemi, službami a podmínkami používání Nabidkydnes.cz
Přizpůsobení služby podle vašich konkrétních preferencí
Služba "Vytvořit profil"
Použití funkce "Profil uživatele". V tomto formuláři se vyplní: jména, e-mail, pohlaví, město. Jako dodatečné údaje můžeme uložit následující: telefonní číslo, adresu a datum narození.
Výše uvedené údaje jsou shromažďovány tak, aby poskytovaly služby, které jsou personalizované a užitečné pro každého uživatele.
Můžeme použít upozornění e-mailem v souvislosti se všemi změnami, které se použijí na funkce, služby a podmínky používání Nabidkydnes.cz.
Společnost může používat telefonní číslo k poskytování individuálních a dalších vhodných speciálních nabídek, stejně jako přímého komunikačního kanálu, aby se tak zlepšila implementace služby.
Nabidkydnes.cz neposkytuje údaje, používané "Profilem uživatele" třetím stranám v jakékoliv komplexní a specifické podobě.
Registrace a autorizace profilu prostřednictvím účtu Facebook, pomocí kterého kterýkoliv uživatel souhlasí s tím, že Nabidkydnes.cz získá přístup k výše uvedeným informacím. Co jej odlišuje od vytvoření běžného profilu, je, že nepotřebujete zadávat e-mail, jméno a heslo.
K dispozici je také možnost přidání profilové fotografie a dalších podrobností k informacím, ke kterým máme přístup, jako jsou například upřednostňované značky a produkty. Vaše předvolby sledujeme prostřednictvím dalších nastavení v profilu "Profil uživatele", abychom vám poskytli nejvýhodnější službu, kterou se snažíme přizpůsobit podle vašich potřeb.
Registrace profilu je založena na důležitých pravidlech, která jsou následována Nabidkydnes.cz, jak je uvedeno níže:
Osobní účet nelze převést na žádné třetí strany. Používání více profilů jednou osobou je zakázáno a tato osoba jedná proti pravidlům Nabidkydnes.cz.
Reklama a zapojení našich uživatelů do našich služeb:
Vaše kontaktní údaje a informace o zkušenostech uživatelů na našich webových stránkách můžeme použít k zasílání propagačních zpráv, které mohou být předmětem zvláštního zájmu. To zahrnuje: e-mailové zprávy, reklamy Nabidkydnes.cz a/nebo webové stránky jiných společností a aplikací, stejně jako reklamy na platformách, jako jsou Facebook a Google. Cílem těchto zpráv je stimulovat zapojení a zvýšit přínosy našich webových služeb, včetně informací o nových funkcích, dotazech, zpravodajích a událostech, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Vyměňujeme si také informace o nových nabídkách produktů, propagačních akcích a soutěžích. Příjem těchto zpráv můžete kontrolovat, jak je popsáno v podmínkách každé komunikace.
Jak dlouho uchováváme odeslaná data?
Obvykle uchováváme data, odeslaná v těchto formulářích, pokud uživatel chce tuto službu využít.
Pokud se v průběhu 5 let nepřihlásíte se svými přihlašovacími údaji ke klientskému profilu ani k běžnému e-mailu, můžeme se domnívat, že se již nezajímáte o poskytované služby a vaše údaje smažeme data z našich databází.
Jak shromažďujeme veškeré osobní údaje.
Sběr osobních údajů se obvykle provádí prostřednictvím webových formulářů, umístěných na stránkách Nabidkydnes.cz. Některé služby vyžadují další potvrzení e-mailem.
Nabidkydnes.cz nezodpovídá za žádné údaje, zadané mimo webové stránky jakýmkoli způsobem, souvisejícím se společností.
Jak ukládáme data?
Podnikli jsme technické a organizační kroky k ochraně vašich dat před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupem. Neustále přizpůsobujeme naše bezpečnostní opatření technologickému pokroku. Všechny informace jsou zasílány prostřednictvím formuláře se šifrováním SSL.
Pro ukládání dat využívá Nabidkydnes.cz pouze servery, které jsou certifikovány podle norem pro bezpečné ukládání osobních údajů. Servery jsou umístěny v Bulharsku. Nabidkydnes.cz nemá fyzické záznamy o osobních údajích. Procesy přenosu dat z jedné platformy do druhé jsou plně automatizované. Žádná osobní data nejsou odeslána prostřednictvím fyzických zdrojů.
Každá osoba, která má přístup k osobním údajům, je ze zákona povinna zachovávat mlčenlivost a být přímo a legálně odpovědná za ochranu osobních údajů, které se jí staly známými.
Bez ohledu na bezpečnostní opatření, určené k ochraně osobních údajů uživatelů, neexistuje žádný bezpečnostní systém, který nelze překonat. Vzhledem k přirozené povaze internetu nemůžeme zaručit, že poskytované a uložené údaje jsou naprosto a bezpodmínečně chráněny před nebezpečnými útoky.
Nabidkydnes.cz nese odpovědnost pouze za škody způsobené:
Úmyslně nebo z důvodu hrubé nedbalosti ze strany Nabidkydnes.cz nebo jejích pověřených zástupců.
Jak mohu zjistit, jaké osobní údaje jsou o mně uloženy?
Uživatel má kdykoli právo požadovat informace o tom, jaké údaje ukládáme. Pokud jsou údaje nepřesné, neúplné nebo nevýznamné, můžete požádat o opravu nebo odstranění. Nemůžeme odstranit data v případech, kdy zákon vyžaduje, aby informace, které mají být uloženy, například účetní pravidla, nebo pokud existují jiné legitimní důvody pro ukládání dat, jako jsou například pohledávky. Svůj souhlas s použitím vašich údajů k marketingovým účelům můžete kdykoliv stáhnout.
Pokud máte jakékoliv dotazy, týkající se osobních údajů, můžete se obrátit na adresu [email protected]
Odpověď od nás obdržíte do 2 týdnů.
Sdílení osobních údajů s třetími stranami.
Naše společnost předpokládá použití osobních údajů v rámci organizace, pokud není požadováno sdílení informací.
V takových případech jsou zohledněny následující okolnosti:
Pokud nás uživatel o to nepožádá, nebo neudělí souhlas
Shromažďujeme konsolidované informace se třetími stranami, které nám pomáhají pracovat, poskytovat, zlepšovat, integrovat, přizpůsobovat, udržovat a zpeněžovat naše služby.
Po souhlasu s obdržením marketingových e-mailů a jednotlivých služeb s cílem ukazovat vám relevantní zprávy, nabídky Nabidkydnes.cz, nebo informační materiály, prostřednictvím sociálních sítí.
Pokud nastane právní požadavek, nebo pokud to považujeme za nutné, v případě ochrany našich vlastních práv.
Odkazy na weby třetích stran: Společnost Nabidkydnes.cz může obsahovat odkazy, směřující na jiné webové stránky nebo služby, jejichž postupy ochrany soukromí se mohou lišit od našich webových stránek. Pokud poskytnete informace některým z těchto webů třetích stran, údaje se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů, nikoliv našimi. Doporučujeme pečlivě zkontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů navštívených webových stránek.
Jak mohu zabránit přístupu k mým osobním údajům?
Každý uživatel může snadno smazat svůj účet na Nabidkydnes.cz a také odmítnout přijímat marketingové a další materiály tohoto typu.
Odstranění uživatelského profilu se provádí přihlášením do osobního účtu a volbou možnosti "Vymazat profil" v poli "Nastavení".

 

2. Pravidla cookies Nabidkydnes.cz

Cookies jsou malé části textu, které jsou ve vašem počítači uloženy přes internetový prohlížeč. Jejich použití začalo v polovině 90. let a v současné době jsou cookies jednou z nejpoužívanějších internetových technologií. Nemohou však šířit viry, ani poskytnout přístup k vašemu pevnému disku. Proto nemůžeme číst žádné informace, uložené na vašem pevném disku, a to i v případě, že se na něj ukládají soubory cookie.

Základní funkce webových stránek se spoléhají na soubory cookie. Díky nim získáte informace a reklamy online, které pravděpodobně budete považovat za zajímavé, nebo vhodné. Na druhou stranu, bez cookies nemůžete nakupovat on-line, protože soubory cookie slouží k uložení položek, které jste si vybrali ve svém nákupním košíku.

Soubory cookie používané v Allcatalog.co.za nevybírají žádné vaše osobní údaje nebo jiné osobní údaje a nemohou způsobit škodu osobnímu počítači, tabletu nebo mobilnímu telefonu. Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli optimální využití internetu, a na druhé straně zvýšili efektivitu a funkčnost webových stránek. Tato část našich zásad ochrany osobních údajů poskytuje jasné a úplné informace o cookies, které používáme, a také o tom, proč je používáme.

Jakou informaci uloží Cookie?

Obvykle jsou v souborech cookie ukládány:

  • Adresy URL webových stránek, z nichž pochází;
  • Vypršení platnosti souboru cookie nebo doby, po kterou zůstanou v osobním počítači nebo telefonu;
  • Hodnota – obvykle náhodně generované jedinečné číslo.

Jak dlouho zůstávají soubory cookie v počítači?

  • Relační soubory cookie – tyto soubory cookie jsou zapnuté, dokud není prohlížeč uzavřen. Nejsou uloženy na vašem pevném disku a obvykle se používají ke sledování navštívených stránek za účelem přizpůsobení získaných informací o vaší konkrétní návštěvě.
  • Trvalé soubory cookie – tyto soubory cookie jsou uloženy na vašem pevném disku, dokud je nevymažete nebo nevyprší. Mohou být například použity k uložení vašich preferencí navštívených webových stránek.

Přijetí

Používáním této webové stránky souhlasíte, že Nabidkydnes.cz může ukládat soubory cookie do vašeho počítače nebo do mobilního zařízení.

Jak používáme soubory cookie?

Soubory cookie webových stránek Nabidkydnes.cz mají důležité funkce: registrují preferovaná nastavení uživatele při používání konkrétních webových stránek a poskytují personalizovaný a lepší webový obsah. Když nakupujete například na internetu, ukládají položky, které jste vložili do nákupního košíku, a když používáte naši online podporu, poskytují vám možnost vybrat zařízení a odpovědi na vaše dotazy co nejrychleji.

Jiný typ souborů cookie nám pomáhá pochopit, jak zákazníci využívají naše webové stránky. Tyto informace nám pomáhají při optimalizaci našich on-line projektů. Tyto soubory cookie mohou zobrazovat čas a trvání použití a také nám poskytují informace o způsobu, jakým uživatelé procházejí našimi webovými stránkami. Je důležité znovu poznamenat, že soubory cookie neukládají vaše osobní údaje. Proto naše oddělení marketingu, které pracuje s nástroji pro analýzu webu, vás nedokáže osobně identifikovat. V takovém případě jsou důležité informace, které obdržíme, následujícího typu: kolik času trvá, než se načítá daná stránka nebo jaký typ informací uživatel vyhledává nejvíce, stejně jako čas a trvání použití a informací o způsobu, jakým uživatelé prohlížejí web. Tyto cookies jsou užitečné také pro nás, abychom měli kontrolu, pokud web nepracuje správně. V takových případech nám soubory cookie pomáhají lokalizovat problém a řešit jej.

Používáme třetí typ souborů cookie, abychom se rozhodli, kam umístit své reklamy online a definovat jejich efektivitu. Jejich úkolem je informovat nás, kdykoliv některá z našich reklam, umístěných na jiné webové stránce (např. Google, Yahoo atd.), přesměruje uživatele na webovou stránku Nabidkydnes.cz. Stejně jako u ostatních dvou typů, tento typ souborů cookie nesbírá vaše osobní informace ani údaje.

Typy souborů cookie, používaných Nabidkydnes.cz

Cookies, které používáme, mohou být rozděleny do dvou kategorií. První obsahuje Cookies, umístěné u nás neboli "cookies první strany" a druhé cookies, umístěné našimi partnery nebo "cookies třetí strany".

Cookies první strany

Základní funkčnost našich webových stránek závisí hlavně na umístěných cookies. Obsahují také webové analytické soubory cookie, které pomáhají získávat počet uživatelů, kteří navštěvují určitou webovou stránku, stejně jako uchovávat preference našich uživatelů, sledovat jejich cestu a činnost na našich webových stránkách a v neposlední řadě ukládat položky, vybrané zákazníky našich webových stránek.

Cookies třetích stran

Jedná se o soubory cookie, umístěné třetími stranami nebo našimi vybranými partnery. Neposkytují ani neposílají o vás žádné osobní informace. Online dotazníky nebo živé rozhovory, které vám pomohou odpovědět všechny vaše otázky, jsou některé z přínosných služeb, které aktivují. Reklamní sítě, které používáme, mohou také umístit soubory cookie, které jim pomáhají při shromažďování užitečných informací při umisťování našich online reklam na nejvhodnějších místech.

Cookies sociálních sítí

Pomocí sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, můžete sdílet konkrétní stránky našich webových stránek. Je užitečné vědět, že takové sociální sítě umísťují své vlastní soubory cookie. To je důvod, proč možná budete chtít vyhledat na svých webových stránkách více informací o jejich zásadách využití cookies.

Správa souborů cookies

Nejoblíbenější webové prohlížeče vám dávají možnost spravovat soubory cookie. Můžete přijmout nebo odmítnout všechny soubory cookie nebo pouze některé konkrétní typy.

Co se stane, když odmítnete všechny soubory cookie?

Budete moci používat některé části našich webových stránek, včetně mnoha stránek, obsahujících informace o posledních produktech Nabidkydnes.cz. Pokud však odmítnete všechny soubory cookie, některé užitečné sekce nebudou fungovat. Nebudete mít například možnost využít naši online podporu nebo nakupovat. Kromě toho se nebudete moci zaregistrovat do online záruky Nabidkydnes.cz nebo se přihlásit ke svému účtu.

Jak spravovat soubory cookie v různých webových prohlížečích?

Pro další informace, týkající se způsobu, jakým spravujete soubory cookie v základních webových prohlížečích, použijte níže uvedené odkazy. Tyto stránky nejsou webové stránky společnosti Nabidkydnes.cz a všechny jsou napsány v angličtině (většina z nich však poskytuje možnost volby různých jazyků).

Počítač PC a počítače Mac

Mobilní zařízení

(Různá zařízení Blackberry se mohou lišit podle pokynů, ale výše uvedený odkaz obsahuje informace o všech manuálech Blackberry.) Pokud používáte webový prohlížeč, který není uveden výše, přečtěte si prosím jeho dokumentaci nebo online nápovědu.

Nejste si jisti, který prohlížeč máte? Zjistěte to:

Počítač PC: otevřete webový prohlížeč a v horní části okna prohlížeče klikněte na "Nápověda". Poté vyberte možnost "O aplikaci". Informace o vašem webovém prohlížeči by se měly zobrazovat na obrazovce.

Počítač Mac: otevřete webový prohlížeč a klikněte na jeho název v horní části obrazovky (např. "Safari" nebo "Firefox"). Poté vyberte možnost "O aplikaci". Informace o vašem webovém prohlížeči by se měly zobrazovat na obrazovce.

Mobilní zařízení: Zkontrolujte název aplikace, kterou otvíráte při surfování na internetu.

Další informace o správě souborů cookies

www.allaboutcookies.org je užitečný zdroj, obsahující velmi podrobné informace, týkající se souborů cookie a metod pro jejich správu.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak zastavit přesměrování a směrování podle chování, navštivte síťovou iniciativu (Network Advertising Initiative) na adrese www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

Nechcete přijímat soubory cookie?

Pokud nechcete, abychom cookies používali, nebo je nechcete přijímat, při návštěvě Nabidkydnes.cz můžete také nainstalovat doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics.

Odkazy na externí webové stránky

Vezměte prosím na vědomí, že Nabidkydnes.cz neodpovídá za obsah externích webových stránek. Aktualizujeme odkazy na webové stránky pravidelně, ale někdy nemusí být obsah externích stránek aktualizován nebo být přesný.

 

3. Jaká data shromažďujeme a proč.

Shromažďujeme údaje o použití, jako je například adresa IP vašeho počítače, čas a datum, množství přenášených dat, webové stránky, ze kterých jste se dostali na naše stránky, a informace o používaném operačním systému a prohlížeči.

Tyto webové stránky používají:

- Doplňky Facebook a Google+:

Na našich webových stránkách se používají zásuvné moduly sociálních sítí, zejména tlačítko "Like". Stránky poskytovatele, tj. Facebook.com, jsou spravovány společností Facebook Inc., 1601 South California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy jsou obvykle označeny logem Facebook.

Kromě pluginů Facebook používáme také Google+. (poskytovatel: Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Následující vysvětlení, týkající se Facebooku, platí také pro Google+ s respektovanými rozdíly. Pokud navštívíte naši webovou stránku, váš prohlížeč vytvoří odkaz na servery Facebook, informace budou přenášeny na Facebook, i když jste nebyli přihlášeni do svého profilu a bez ohledu na to, že jste skutečně neaktivovali plug-in, tj. neklikli jste na něj.

Pokud jste během svého pobytu na našich webových stránkách přihlášeni na Facebooku, může Facebook spojit přístup k naší webové stránce s vaším profilem. Pokud kliknete na tlačítko "Like", vaše akce bude přenesena na Facebook a data budou uložena tam, takže můžete sdílet, co se vám líbí (co jste "Lajknuli") se svými přáteli na Facebooku. Nemůžeme regulovat povahu a výši údajů, přenášených na Facebook. Navíc nevíme přesně, jaká data jsou přenášena na Facebook a pro jaké účely je Facebook využívá. Je přenášena vaše adresa IP a - podle Facebooku - informace o navštívených stránkách, datum a čas vaší návštěvy a další informace o vašem prohlížeči. Další informace o Facebooku naleznete zde:  http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 .

Pokud nechcete, aby společnost Facebook spojila vaši návštěvu s našimi webovými stránkami pomocí vašeho Facebookového profilu, musíte se před tím, než navštívíte naše stránky, odhlásit.

- Facebook Connect

Facebook Connect je aplikace, která umožňuje našim uživatelům komunikovat na našich webových stránkách prostřednictvím svého Facebookového účtu. Hlavními funkcemi je zpřístupnění našich stránek mnohem jednodušeji pro uživatele.

- Uživatelské publikum na Facebooku

  Uživatelské publikum Facebooku je typ publika, který vytváříme našimi stávajícími zákazníky na Facebooku. Díky tomuto cíli diváků můžeme oslovit zákazníky, které již známe, s reklamami na Facebooku.  

- DoubleClick

Službu Google DoubleClick využíváme k měření účinnosti a výkonu našich online marketingových kampaní. Vysvětlete vám, jak to funguje.

Služba DoubleClick například používá ID cookie k tomu, aby uchovával protokol o tom, které reklamy se budou zobrazovat, na kterých prohlížečích. Je-li načase zobrazovat reklamu v prohlížeči, DoubleClick může pomocí ID souboru cookie prohlížeče zjistit, které reklamy DoubleClick již byly doručeny danému prohlížeči. Takto je používáme, abychom se vyhnuli zobrazování reklam, které uživatel již viděl. Sesbírané údaje neprodáváme třetím osobám a vedle těchto souborů cookie DoubleClick neobsahují žádné osobní údaje.

- Newsletter

Chcete-li se přihlásit k odběru našeho informačního bulletinu, stačí nám poskytnout e-mail, vaše jméno, město a pohlaví. Nemusíte vytvářet osobní profil.

Můžete se kdykoliv odhlásit. Váš e-mail bude okamžitě deaktivován z našeho seznamu a nebudeme přijímat naše informační bulletiny.

Pokud jste uživatelem e-mailu, může Nabidkydnes.cz používat vaše ID uživatele v kombinaci s Google Universal Analytics a Google Analytics pro sledování a analýzu stránek služeb, které navštívíte.  Děláme to pouze proto, abychom lépe porozuměli tomu, jak používáte webovou stránku a další služby, s cílem nabídnout vylepšení pro všechny uživatele Nabidkydnes.cz; a přizpůsobit naše obchodní a marketingové aktivity odpovídajícím způsobem, obecně a konkrétně vám.Soubory cookie služby Google Analytics neposkytují společnosti Nabidkydnes.cz žádné osobní údaje.

- Konverze Google Adwords (reklama)

Sledování konverzí je nástroj, který poskytuje vydavatelům informace o tom, co se stane poté, co zákazník klikne na vaše reklamy – ať už si zakoupili produkt, zaregistrovali se do vašeho bulletinu, zavolali jste svou firmu nebo si stáhli svou aplikaci. Když zákazník dokončí akci, kterou jste definovali jako cennou, tyto akce zákazníků se nazývají konverze.

- Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá soubory cookie, textové soubory uložené v počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé využívají stránky. Informace, generované cookies o vašem používání webových stránek budou předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Rádi bychom uvedli, že služba Google Analytics na těchto stránkách obsahuje kód "gat. anonymizeIp ( )", který zaručuje anonymní záznam adres IP (maskování IP). Chcete-li zachovat anonymitu adres IP, které navštěvují tento web, zkrátíte adresu IP v rámci EU a EHP. Pouze ve výjimečných případech je plná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na této adrese: https://www.google.com/intl/coza/policies/

- Google Analytics pro inzerenty v reklamní síti – použití cookie

Pro zákazníky, kteří používají funkce Inzerenta v Obsahové síti Google Analytics, jako je remarketing, se kromě ostatních souborů cookie, popsaných v tomto dokumentu, používá pouze soubor cookie DoubleClick pro tyto funkce. Další informace o tomto souboru cookie naleznete v častých dotazech o ochraně soukromí ve službě Google.

- Google AdSense

Společnost Google používá reklamní společnosti k propagaci reklam při návštěvě našich webových stránek. Společnost Google používá na zveřejňování reklam na těchto stránkách cookies. Uživatelé mohou zakázat používání cookie DART tak, že navštíví reklamu Google a souhlasí s pravidly ochrany osobních údajů v obsahové síti. Tyto společnosti mohou používat informace o vašich návštěvách na této a dalších webových stránkách (bez vašeho jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla), aby vám poskytly inzeráty o zboží a službách, které vás zajímají. Další informace získáte klepnutím sem.

- Google Analytics pro inzerenty v reklamní síti - použití cookie

Pro zákazníky, kteří používají funkce Inzerenta v Obsahové síti Google Analytics, jako je remarketing, se kromě ostatních souborů cookie, popsaných v tomto dokumentu, používá pouze soubor cookie DoubleClick pro tyto funkce. Další informace o tomto souboru cookie naleznete v častých dotazech o ochraně soukromí ve službě Google.

- Google Syndication

Google Syndication je doména společnosti Google, kterou používáme k ukládání a načítání reklamního obsahu a dalších zdrojů, souvisejících s reklamami pro Google AdSense a DoubleClick. Platforma nepoužívá žádné metody sledování na straně klienta.

- Správce Tagů Google

Správce TagůGoogle je nástroj, který konsoliduje naše tagy webových stránek jedním úsekem kódu a umožňuje nám spravovat všechno z webového rozhraní. Správce Tagů Google je vybudován tak, aby vyhovoval našim požadavkům na značkování, a pracuje se značkami webů Google a jiných webových stránek.

- remarketing.

Tato stránka využívá remarketing s Google Analytics. Pomáhá nám zobrazovat relevantní reklamy, týkající se vašich zájmů mimo naše webové stránky. To se děje díky cookies. Soubor cookie DoubleClick můžete odmítnout na stránkách správy reklam Google.

- Hotjar

Službu Hotjar využíváme k pochopení toho, jak se uživatelé pohybují kolem jednotlivých stránek na našich stránkách. Nástroj nezobrazuje adresy IP našich návštěvníků v rozhraní, které umožňuje, aby všechny údaje o návštěvnících zůstaly anonymní.

4. Žádný přenos třetím osobám.

Skupina Prospecto JSC splňuje všechny potřebné technické a organizační požadavky, týkající se bezpečnosti údajů uživatelů na těchto webových stránkách. Vaše data jsou používána pouze v oblasti organizace a nejsou přístupná třetím stranám.

Skupina Prospecto JSC nepřevádí vaše osobní údaje a zejména vaše e-mailové adresy třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Ke zlepšení našich služeb používáme soubory cookies a soubory cookies třetích stran. Více

Rozumím